Skip to main content

Vyras įsivaikino 5 beglobiais tapusius brolius ir seseris, nes pats žino, ką reiškia atskirtis nuo savo artimųjų

Robert Carter buvo vos 12 metų, kai jis ir jo 8 brolių ir seserų globa buvo perduota laikinos globos institucijoms. Likti kartu su savo broliais ir seserimis yra labai retas atvejis. Tiek laikiną globą suteikiantys asmenys, tiek šeimos, pasiryžtančios įsivaikinti, retai kada įstengia pasirūpinti dviem ar daugiau vaikų. Tada vaikai patiria ne vieną traumą – jie praranda ne tik tėvus, tačiau ir brolius ir seseris, su kuriais augo.

Reklama

Būtent taip atsitiko ir Robert atveju, jis buvo atskirtas nuo savo brolių ir seserų. Vyras žino, kokią psichologinę traumą suteikia tokia netektis, tad sužinojęs šių vaikų istoriją, jis nusprendė veikti. Kai į Robert globą pateko 3 broliukai iš 5-tuko, jis negalėjo susitaikyti su ta mintimi, todėl priėmė labai didelį sprendimą.

Vyras siekė surasti 2 sesutes ir galiausiai visą 5-tuką įsivaikinti tam, kad vaikai daugiau niekada nebūtų tarpusavyje atskirti. Įvaikinimo procesai JAV nėra labai lengvi, ypač vienišam tėvui. Tačiau nors ir per didelius sunkumus ir jaudulį, prieš porą savaičių šie žmonės tapo šeima. Teismo salėje Robert pagaliau išgirdo teisėjo sprendimą suteikti jam tėvystės teises.

Reklama

Vyrą apėmė nepaprastai didelis laimės jausmas, nes jis žinojo, ką tai reikš vaikams ateityje. Jie galės užaugti kartu, palaikyti vienas kitą ir visada būti šalia vienas kito. Vyras žinojo, kad praradus tėvus buvo labai svarbu neprarasti ir savo artimiausių brolių ir seserų. Nors Robert namai tapo žymiai triukšmingesni, tačiau jis žino, kad tai buvo verta. Nuotraukoje matome taip pat Robert partnerį, kuris sėkmingai integravopsi į šeimą ir padeda Robert būti šeimos tėvu.

Reklama

“Aš verčiau susitaikysiu su nuolatiniu triukšmu ir netvarka namie, sukeltą 5 mažų vaikų. Tačiau aš žinosiu, kad jie kartu. “ – sakė Robert. Nors vyras pakeitė tų vaikų gyvenimą ilgam, jis neslepia, kaip jie pakeitė jo paties gyvenimą.

Robert nuo pat paauglystės, kai buvo atskirtas nuo savo brolių ir seserų, kentė nuo sunkios depresijos. Tačiau nuo to laiko, kai vyras pradėjo rūpintis 5-tuku, jis jaučiasi išgijęs nuo depresijos.

Reklama