Skip to main content

Mokytoja pasilenkė pasiimti kreidos, tačiau vienas mokinys mestelėjo labai netikėtą pastabą

Atvažiuoja į mokyklą inspektorius iš švietimo ministerijos tikrinti mokinių anglų kalbos žinių. Ateina jis į pamoką, atsisėda į paskutinį suolą kartu su Petriuku.

Asociatyvi nuotrauka
Reklama

Mokytoja ant lentos užrašo sakinį, kurį mokiniai turi išversti į lietuvių kalbą. Berašant mokytojai iš rankų iškrenta kreida.
Mokytoja „seksualiai” pasilenkia ir paima kreidą. Vos tik mokytoja atsitiesia, Petriukas kelia ranką atsakinėti. Klasėje nė vienas kitas vaikas nežino atsakymo.

Asociatyvi nuotrauka

Mokytojai tenka leisti Petriukui atsakinėti. Petriukas atsistoja ir išdidžiai rėžia:
– Su tokiu užpakaliuku – ne mokykloje dirbti.

Reklama
Asociatyvi nuotrauka

Mokytoja išrausta ir įsiutusiu balsu sušunka ant Petriuko:
– Kaip tu drįsti?
Tuo metu Petriukas su panieka pažvelgia į inspektorių ir sušunka:
– Jei nežinai, tai nepasakinėk.

Reklama