Skip to main content

Pagiringas vaikinas labai tingėjo dirbti, tad sugalvojo neeilinį planą

Ankstus šeštadienio rytas. Petras, neseniai grįžęs iš po penktadienio, bando užmigt, troškulys kankina, o čia tėvas įgriūna į kambarį ir sako:

– Kelkis, eisim žolės šienaut.

– Nieko nebus, – sako Petras, – nešienausiu, miego noriu.

Reklama

Tėvas pagaliu per kuprą:

– Kelkis, parazite, ir viskas.

Atsikėlė Petras, nueina su tėvu į pievą. Dar nei nepradėjęs šienaut, sako tėvui:

– Žinai, diena bus karšta – einu namo, atnešiu atsigert.

Na, tėvas pagalvojęs sako:

– Eik.

Parėjo Petras namo ir sako motinai:

– Tėvas prašė valgyt padaryt, labai išalko.

Reklama

Nu, motinai tėvas liepė, reiškia reikia. O Petras, atėjęs į lauką, tėvui sako:

– Einam namo, motina valgyt padarė.

Nu, tėvui liepė motina, reikia eit. Grįžo abu namo, o sūnus ir sako:

– Tėvai kaip gerai būtų prie koldūnų buteliukas koks… Gal tada ir darbas geriau eisis.

Reklama

Nu, tėvas ir sako:

– Eik pas kaimyną, paimsi skolon vieną puslitrį.

Nulėkęs pas kaimyną sūnus anam ir sako:

– Duok du butelius, kitaip pasakysiu, kad su mano motina miegi. Tai ateis tėvas papjaus.

Kaimynas išsigando ir davė du butelius. Sūnus grįžo namo ir sako tėvui:

– Eik, kaimynas prašė, kad kiaulę papjautum.

Nu, kaimynas prašė, reikia padėt žmogui. Už peilio ir eina per pievą, o kaimynas, pamatęs pagalvojo: „Pardavė vaikis.Šakės…” Ir per kitas duris iš namų miškan. Atėjo tėvas pas kaimyną, ant kiemo nieko nėra. Žiūri – kiaulė po kiemą laksto. Nu tai tas tik šmaukšt ir po kiaulės. Eina namo su kruvinu peiliu, o sūnus ir sako mamai:

– Pasakiau tėvui, kad su kaimynu miegi, tai jis nuėjo jo papjauti. O, žiūrėk, pareina su kruvinu peiliu.

Motina išsigando ir irgi pro duris ir miškan.

Reklama

Grįžo tėvas ir klausia Petro:

– Tai kur motina?

Tas ilgai negalvojęs:

– Su kaimynu į mišką pabėgo, kol tu kiaulę jam pjovei.

Pasiuto tėvas už to pačio peilio ir į mišką. Sėdi Petras, koldūną įsimeta burnon, 50 g išgeria ir sako:

– Sakiau, kad žolės nešienausiu, reiškia nešienausiu…

Reklama