Skip to main content

Pas tėvus svečiavęsis sūnus nusprendė slapta nugriauti jų lauko tualetą. Tačiau ryte pamatė įtūžusį tėvą ir suprato, ką jis pridirbo griaunant tualetą

Sūnus persikraustė gyventi į miestą, tačiau po kurio laiko atvyko pasisvečiuoti pas tėvus kaime. Pagyveno porą dienų ir galiausiai tėvui sako:

– Tėvai, nugriauk tu tą savo lauko tualetą velniop ir padaryk normalų, viduje, kaip mieste. Seniai nebe akmens amžius. Gėda gi prieš visus kaimynus.

Reklama

– Tu man nenurodinėk. Niekam jis netrukdo, stovi sau kiemo pakrašty, ant upės kranto ir niekas jo nemato. Prisigalvoji visokių nesąmonių.

– Nu tėvai, bet tai atsilikimas.

– Ai, atstok… Nieko aš negriausiu!

Na gerai, galvoja sūnus. Vėlai naktį, kada visi jau miegojo, jis tyliai užvedė mašiną ir nustūmė tą lauko tualetą į upę. Ryte pasirodo piktas tėvas ir šaukia ant sūnaus:

– Tai tu mano tualetą nustūmei?

Reklama

– Ne, ne aš.

– Geriau prisipažink. Prisipažinimas pusę bausmės atleidžia. Va kaimyno sūnus obelį nupjovė, prisipažino, ir tėvas jam atleido. Taigi sakyk, ar tu tualetą nustūmei?

Reklama

– Na aš.

Tėvas užsimojo ir kad trenkė sūnui į ausį.

– Tėvai, tu ką, pats gi sakei, kad kaimynas atleido sūnui, kai tas obelį nupjovė.

– Kada obelį pjovė, jo tėvas medyje nesėdėjo.