Skip to main content

Senukas džiaugėsi, kai jį nuprausė jauna seselė. Tačiau tada suprato vieną dalyką ir labai išsigando

Paguldė dieduką į ligoninę. Po kelių dienų atvažiavo bobutė aplankyti ir atvežė kaimiškų kiaušinių, tokių su pūkais ir labai purvinų. Indą su jais pastatė ant spintelės. Rytą, gydytojas darydamas vizitą, pamato šituos purvinus ir pūkuotus kiaušinius.

Asociatyvi nuotrauka
Reklama

Pasišaukia tada seselę ir liepia diedukui iš 7 palatos nuplauti kiaušinius. Seselė, neuždavinėdama kvailų klausimų, dieduką ant vežimėlio ir į procedūrinį. Nuplauna jam kiaušinius ir vėl į palatą. Diedukas šoke, jo bobutė per visą vedybinį gyvenimą, jų nėra į rankas paėmusi, o čia jaunos merginos plovė! Guli ir stebisi.

Asociatyvi nuotrauka

Kitą rytą vėl gydytojas vizituoja. Ir vėl mato tą patį vaizdą. Seselė gauna barti, kad blogai nuplovė diedukui kiaušinius. Seselė šoke, galvoja, kad senelis pasiskundė. Vėl senelį guldo ant vežimėlio, vėl veža į procedūrinį. Plauna su visokiais šampūnais ir geliais.

Reklama
Asociatyvi nuotrauka

Diedukas gulinčių palatoje vyrų klausinėja, ar ir jiems kiaušinius plauna. Tie vienu balsu atsako, kad ne. Diedukas dar labiau stebisi.

Ryte vėl tas pats vaizdas. Dabar gydytojas jau pasiutęs, išbara seselę, kad nevykdo jo nurodymų. Seselė, nežino, nė ką galvoti… Vėl veža vargšą dieduką plauti. Nuplovė, nuskuto, ištepė įvairiausiais kremais. Ir vėl į palatą.

Asociatyvi nuotrauka
Reklama

O čia, kaip tik bobutė, atėjusi jo aplankyti.

Diedukas bobutei ir sako:

– Gelbėk mane, senoji, vežk greičiau mane iš čia! Rodosi, kad ruošiasi operacijai, kastruoti nori…

Asociatyvi nuotrauka
Reklama