Skip to main content

Kuklus vaikinas pabandė užkalbinti merginą bare, tačiau ji garsiai šaukdama atkirto, kad su juo nemiegos. Po kurio laiko vaikinas išradingai atkeršijo

Vaikinas visą gyvenimą buvo labai kuklus, todėl sunkiai sekėsi užmegzti naujas pažintis su merginomis. Jis puikiai žinojo, kad anksčiau ar vėliau reikės “pralaužti ledus“ ir pagaliau ryžosi nueiti į barą.

Reklama

Vos tik užėjęs į vidų jis pamatė prie baro sėdinčią mielą merginą ir užsisakęs kokteilį atsisėdo netoli jos. Po geros valandos vaikinas pagaliau ryžosi imtis veiksmų. Jis nedrąsiai priėjo prie merginos ir pabandė ją užkalbinti.

– Labas, ar neprieštarautum, jei pasiūlyčiau susipažinti?

Prie baro sėdėjusi mergina atsisuko į vaikiną ir iš visos gerklės sušuko:

– NEEEEEE! Aš tikrai nemiegosiu su tavimi!!!

Visi kaip susitarę baro lankytojai atsisuko į vaikiną, kuris akimirksniu pasijuto beviltiškai ir nupėdino šalin. Po kelių minučių ta pati mergina priėjo prie vaikino ir nusišypsojusi pabandė paaiškinti situaciją.

Reklama

– Norėčiau tavęs atsiprašyti, kad priverčiau pasijusti nepatogiai… Matai, aš esu antro kurso psichologijos studentė ir tyrinėju žmonių elgesį nestandartinėse situacijose…

Vyrukas išsprogdino akis ir iš visų plaučių suriko:

– KAIP SUPRASTI UŽ DU ŠIMTUS EURŲ?

Reklama